Perron 1 Huisartsen Tilburg

Dienstverlening

Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze service aan de patiënten. Daarom bieden wij u in deze sectie een aantal extra diensten aan. Deze diensten worden voor een deel aangeboden in samenwerking met andere zorgverleners. Ook kunnen via de praktijk veel extra onderzoeken worden verricht of aangevraagd.

Houdt u er rekening mee dat onderzoeken waarvan de analyses buiten de praktijk plaatsvinden, niet onder de huisartsenzorg vallen en dus ten laste komen van uw eigen risico. In het verdere menu kunt u zien welke vormen van dienstverlening beschikbaar zijn en wat deze dienstverlening inhoudt.

foto

 

Maak hier uw keuze:Diëtiek (diëten en voedingsadvies)

Ook voor een dieetadvies kunt u terecht binnen onze praktijk. Enkele keren per maand wordt op ons adres Spoorlaan 374 spreekuur gedaan door diëtiste Maaike Boogers. U kunt bij haar terecht voor voedingsadviezen bij:

 • Overgewicht en vetzucht
 • Gewichtsverlies, ondergewicht en ondervoeding
 • Maag- en darmstoornissen zoals obstipatie, diarree, prikkelbare darm syndroom
 • Chronische aanoeningen zoals longemfyseem, COPD, suikerziekte (diabetes) en verhoogd risico op hart-en vaatziekten (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hartfalen)
 • Voor, tijdens, na zwangerschap
 • Botontkalking
 • Eetstoornissen:o.a. anorexia nervosa en boulimia
 • Emotioneel eetgedrag
 • Gebitsproblemen zoals caries

Als u door de arts of praktijkondersteuner wordt verwezen wordt u door Maaike gebeld voor een afspraak. Bij verwijzingen voor andere aandoeningen waarvoor Maaike niet gespecialiseerd is (bv. voedingsallergie), zal zij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega.

Terug naar pagina menu


Psychologische hulp voor volwassenen

Bij klachten waarvan de dokter vermoedt dat deze veroorzaakt worden door psychische problemen krijgt u in eerste instantie een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Dit is een gespecialiseerde medewerker die direct onder de huisartsenzorg valt en aan wiens hulp geen extra kosten zijn verbonden. De POH heeft als taak de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van u te bevorderen en/of te herstellen. De POH houdt zich bezig op het gebied van:

 • preventie
 • eenvoudige behandeling
 • coaching en begeleiding
 • verwijzing naar een meer gespecialiseerd hulpverlener

Als de psychische problematiek minder op de voorgrond staat maar u behoefte hebt aan ondersteuning en advies bv. omdat u iets vervelends heeft meegemaakt of omdat dagelijkse zaken niet zo lekker lopen, is er ook de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de praktijkverpleegkundige. Zij is beschikbaar voor:

 • coaching
 • counseling
 • rouwverwerking
 • advies zelfhulp

Bij meer complexe of ernstiger psychische problemen wordt u door de arts of POH verwezen naar meer gespecialiseerde hulp, zoals een eerste lijns psycholoog of het GGZ. Voor deze eerstelijns geestelijke gezondheidszorg geldt een eigen bijdrage. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het zijn dat een verzekeraar, in de vorm van een aanvullende verzekering, deze hulp geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Terug naar pagina menu


Aanvullende medische onderzoeken - inleiding

Op de praktijk is het mogelijk een aantal aanvullende onderzoeken te doen waarvoor u voorheen naar het ziekenhuis verwezen moest worden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van de huisarts, nadat hij u op het (spreekuur) consult heeft beoordeeld. In het algemeen worden deze onderzoeken uitgevoerd op afspraak tijdens het spreekuur van de doktersassistenten.

Alleen voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken en kunt u elke dag terecht tussen 8.00 en 08.45 uur. N.B.: voor een aantal onderzoeken geschiedt de beoordeling bij een extern laboratorium of door een specialist. Deze kosten komen voor rekening van uw eigen risico.

Terug naar pagina menu


Point of care testen

Dit zijn diverse onderzoeken die door middel van een vingerprikje snel op de praktijk kunnen worden gedaan. Hiermee kunnen we o.a. bloedarmoede, suikerziekte, een infectie, en soms een thrombose of een hartaanval aantonen of uitsluiten. Deze testen wordt alleen gedaan nadat de dokter hiervoor opdracht heft gegeven. De kosten van sommige van deze testen worden door het laboratorium in rekening gebracht.

Terug naar pagina menu


Bloedafname en/of urine-onderzoek

Op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 08.45 uur kan bloedafname plaatsvinden voor de meeste bloedonderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van de dokter of de praktijkondersteuner. De analyse van het bloed geschiedt door 'Diagnostiek voor u'. Deze brengt de onderzoeken ook in rekening.

Voor een prijsindicatie raadpleeg https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven

Eenvoudig urineonderzoek gebeurt op de praktijk en komt niet ten laste van uw eigen risico.

Terug naar pagina menu


ECG hartonderzoek

Door de dokter is een hartfilmpje (electrocardiogram, ECG) aangevraagd. Bij dit onderzoek onderzoeken we de werking van uw hart met een ECG-apparaat. We kijken bijvoorbeeld naar uw hartritme en eventueel zuurstoftekort. Door middel van plakkertjes (elektroden) op uw borst en op de armen/benen worden elektrische stroompjes van het hart geregistreerd. Dit geeft informatie over de werking van uw hart. Draag makkelijke kleding als u komt voor dit onderzoek.

Terug naar pagina menu


24-uurs en thuisbloeddrukmeting

Als u steeds een te hoge bloeddruk heeft als u op het spreekuur bent, maar de dokter of u twijfelt of u écht een verhoogde bloeddruk hebt, kan met een 24 uurs bloeddrukmeting of een thuisbloeddrukmeting de gemiddelde bloeddruk over een langere periode worden gemeten. Dit geeft een betrouwbaardere uitslag van de bloeddrukmeting.

U krijgt dan een bloeddrukmeter mee die u 24 uur moet dragen, en die overdag elke 15 minuten en 's nachts elke 2 uur de bloeddruk meet. Ook kan het zijn dat u een automatische bloeddrukmeter mee krijgt om thuis zelf regelmatig te meten.

Terug naar pagina menu


Doppler onderzoek bloedvaten

Met een dopplervaatonderzoek kan de bloedsomloop in de bloedvaten door middel van geluidsgolven worden beoordeeld.

Wat is een doppleronderzoek?
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar vaatafwijkingen in de aderen van de benen. Bij doppleronderzoek wordt de doorstroming van de bloedvaten onderzocht met behulp van een sonde die geluidsgolven uitzendt. Deze worden als echo teruggekaatst door de organen. Dit signaal wordt omgezet in een geluidsignaal, die de snelheid van de bloedsomloop weergeeft. Op deze manier kan een eventuele vaatvernauwing worden opgespoord.

Hoe kan ik me thuis voorbereiden op het onderzoek?
Er is geen speciale voorbereiding vooraf nodig, behalve dat u probeert zo lang mogelijk voor het onderzoek NIET TE ROKEN. Een doppler- en duplexonderzoek zijn pijnloos en er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen. U kunt normaal eten. Neem uw medicijnen in zoals gebruikelijk. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid weer naar huis en uw normale activiteiten hervatten.

Hoe verloopt het onderzoek?
U ligt op een onderzoekbank, meestal op de rug. De assistente brengt gel aan op uw huid om een goede overdracht van de geluidsgolven mogelijk te maken. Vervolgens beweegt hij/zij een sonde over het gebied waarvan de bloedvaten moeten worden onderzocht, net als een pen. Zij meet hierbij de druk in de bloedvaten van arm en benen. Met de resultaten is het mogelijk de doorstroming van de slagaderen te meten.

Terug naar pagina menu


Longfunctie onderzoek (spirometrie)

Bij sommige problemen bij de ademhaling is er mogelijk sprake van een gestoorde longfunctie. Een gestoorde longfunctie kun je niet zien op een longfoto, maar je kunt dat wel meten met een spirometrie of " blaastest". Er zal aan u gevraagd worden minimaal 3 keer met kracht in een apparaat te blazen die dan uw longinhoud en de snelheid van de uitademing registreert. Vaak krijgt u daarna een medicijn toegdiend met een zgn " puffer", en daarna wordt de blaastest herhaald. Op die manier kan de werkzaamheid van de longen worden beoordeeld.

Terug naar pagina menu


Kleine chirurgie

In de praktijk worden door de huisarts kleine chirurgische verrichtingen uitgevoerd. Het betreft o.a. het wegsnijden van kleine huidafwijkingen, het corrigeren van ingegroeide nagels, het verwijderen van ontstekingen en het hechten van wonden.

Terug naar pagina menu


Reizigersadvisering

Perron 1 Huisartsen is gecertificeerd om reizigersadviezen te geven en te bepalen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om op reis geen problemen met uw gezondheid te krijgen.

Bent u hart- of longpatiënt, reist u met kinderen, gaat u trekken door de bossen van Europa, vertrekt u naar grote hoogte of bent u van plan op duikvakantie te gaan, voor alle vormen van reizen, zowel naar nabije als verre bestemmingen kan het nuttig zijn om vooraf advies in te winnen. In veel gevallen worden uw vaccinaties geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering.

Terug naar pagina menu


Allergolisch onderzoek

Op de praktijk kan bij een verdenking op allergie door één van de praktijkassistentes een huidtest uitgevoerd worden en u bij een aangetoonde overgevoeligheid adviseren over voorzorgsmaatregelen en behandeling van de klachten. Het onderzoek wordt uitsluitend verricht na een consult bij de huisarts. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.

Terug naar pagina menu

 

stethoscoop